Η πιο μεγάλη και πιο δύσκολη εδική του Dakar τελείωσε. Ο Βασίλης κατάφερε να τερματίσει και σήμερα παρά το ότι προς το τέλος της ειδικής κόλλησε 3 φορές, έκανε εμετό και ένοιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν.

Οι assistance σήμερα πέρασαν μέσα από την ειδική και έκαναν και αυτοί 10 Km με αποτέλεσμα να φτάσουν πολύ αργά στο ATAR αυτό σε συνδυασμό με το ότι αύριο είναι ημέρα χωρίς βοήθεια και χωρίς κουτιά στο Bivouac αυξάνει ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες του αγώνα.