Ο Βασίλης ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της ΛΕΜΟΝ, παραβρέθηκε στη Νάξο για την εκδήλωση motoνάξια 2023. Μια βραδιά ανέλυσε τον τρόπο που κατάφερε να κερδίσει στο ράλλυ ντακάρ 2003 και την επόμενη μέρα συνοδήγησε στις όμορφες διαδρομές του νησιού με τους 40 αναβάτες που ήταν στην εκδήλωση.