Η σημερινή ειδική ήταν μικρή αλλά πολλοί οδηγοί χάθηκαν έτσι στις 22:00 είχαν τερματίσει μόλις 67 από τους 141 που ξεκίνησαν χθές.

Ο Βασίλης συνεχίζει προσεκτικά και ανεβαίνει θέσεις και στη κατηγορία του αλλά και στην συνολική κατάτξη.

Σήμερα δεν θα έχουν βοήθεια από μηχανικούς και έτσι θα κάνουν μόνοι τους οι οδηγοί service στις μοτοσυκλέτες τους.